Op 28 november 2014 organiseerde Architectuur Lokaal de nationale manifestatie Hitte in de delta over publiek opdrachtgeverschap en ontwerp. Zowel letterlijk als figuurlijk hangen er grote veranderingen in de lucht. Voorheen namen gemeentebestuurders, mede in de context van de nationale ruimtelijke ordening, het initiatief voor het opdrachtgeverschap van bouwprojecten op grote schaal, al dan niet in samenwerking met ontwikkelaars en corporaties.

In de toekomst zullen de ambities heel anders zijn. Verhoudingen en opgaven zijn in korte tijd enorm veranderd. Gemeenten moeten voortaan veel meer zelf doen, zonder dat zij het initiatief nemen. Zij moeten enerzijds inspelen op kleinschaliger lokale initiatieven, en anderzijds sturing geven aan verstedelijking, waarbij klimaat- en energiebewust bouwen vanzelfsprekend moet worden.

Maar hoe moeten de nieuwe gemeentebestuurders dat doen? Hoe kunnen zij goed gebruik maken van nieuwe technieken en mogelijkheden van ontwerp? Welke voorbeelden zijn er, en welke manieren van financiering horen daarbij? En hoe kan de gemeente ruimtelijke kwaliteit bereiken en bewaken? Wat betekent het nieuwe publieke opdrachtgeverschap voor de gemeentelijke organisatie? Al deze vragen kwamen aan de orde bij de druk bezochte manifestatie in Amsterdam.

Download Magazine Hitte in de delta

De bijeenkomst is volgeboekt. Aanmelding is niet meer mogelijk.
Fully booked.

Hitte in de delta was de zesde editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, ontwikkelaars en corporaties uit de voorhoede deelden hun innovatieve ideeën met collega wethouders, raadsleden, gedeputeerden, dijkgraven en alle anderen die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap en ontwerp in Nederland.

AL_logo
WD_logo_72-
SP_logo